0850 430 1 555 0553 241 65 76 Pzt - Cum 09:00 - 17:00 Merdivenköy Mah. Sayım Sok. No:10/B Kadıköy
Reaktif Ceza Ödetmeme Garantisi
Hızlı ve Güvenilir Hizmet ile Birlikte
Önce güvenlik
önceliğimizdir
Kaliteli hizmet
iddalıyız
Online İşlemler

Reaktif Güç Nedir? Reaktif güç kompanzasyonu.

Reaktif Güç: Asıl olarak elektriksel güç görünür güç olarak ifade edilir.Görünür güç aktif ve reaktif bileşenlerden oluşmaktadır.Aktif güç (P) esas olarak işe yarayan kısımdır.Aktif güç gerilim (V) ile akım (I) arasındaki faz farkından dolayı oluşan açının kosinüsü ile gerilim ve akım büyüklüklerinin çarpımıdır(P=V*I*cosφ).Reaktif güç(Q) ise işe yaramayan kısımdır.Manyetik alan oluşturan motor, trafo vb. ile kapasite nitelikli cihazlar reaktif güç kullanır.Reaktif güç gerilim (V) ile akım (I) arasındaki faz farkından dolayı oluşan açının sinüsü ile gerilim ve akım büyüklüklerinin çarpımıdır.(Q=V*I*sinφ).

Güç faktörü güç gerilim ile akım arasındaki faz farkından dolayı oluşan açının kosinüsüdür.Aynı zamanda aktif gücün görünür güce oranıdır.

Reaktif güç ve güç faktörünü daha iyi anlamak için gerçek hayattaki çok yaygın bir örneğimiz var.Bunun için elektriksel güçleri basit olarak baştan tanımlayalım.

kW, Çalışma Gücüdür (Gerçek Gç veya Aktif Güç veya Gerçek Güç olarak da adlandırılır). Ekipmana güç veren ve faydalı işler yapan güçtür.

kVAR Reaktif Güçtür. Manyetik ekipmanın (trafo, motor, röle vb.) Manyetik akı üretmesi gerektiği güçtür.

kVA Görünür Güçtür. KVAR ve KW’nin “vektörel toplamı” dır.

Gerçek hayattan örnek vermek gerekirse;

Bu terimleri daha iyi anlamak için basit bir benzetmeye bakalım.Örneğin sıcak bir yaz günü soğuk köpüklü bir ayran içeceksiniz.Ayranın köpük olmayan yani asıl serinletici kısmı kW ile temsil edilir.Diğer yandan köpük kısmı kVAR ile temsil edilir.Bu durumda ayranın tamamı görünür güç kVA, kW ile kVAR ın toplamı olmuş olur.

Güç faktörü ise aktif gücün görünür güce oranıdır;

Örneğe baktığımızda güç faktörü yani faydalınabilirliği ayranın köpüksüz kısmının (kW) ayranın tamamına oranı (kVA) olmuş olur.

Böylece köpük ne kadar fazla olursa alınan fayda o kadar azalır.

Bu örneklendirme basitleştirmek için verilmektedir.Asıl olarak görünür güç(kVA) hesaplanırken, aktif ve reaktif güçlerin vektörel toplamı belirlenmelidir.

Güç Üçgeni

“Güç Üçgeni” bu KW, KVA, KVAR ve Güç Faktörü arasındaki ilişkiyi göstermektedir:

Sonuç olarak mümkün olan en büyük faydayı sağlamamız için mümkün olan en az köpüklü(reaktif güç) ayranı tüketmemiz faydamıza olmaktadır.

Ayrıca şebekeden reaktif güç çekilmesi enerji hatlarında fazla yüklenmelere sebep olmaktadır.Bu nedenle reaktif güç sınırları aşılması durumunda reaktif güç tüketim bedeli uygulanmaktadır.‘‘Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Beşinci Bölüm Madde 16’’ göre kurulu gücü 50 KVA ‘nın altında olan müşteriler için çektikleri aktif gücün %33 ünü aşan endüktif reaktif güç tüketimi, %20 sini aşacak şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri ; 50 KVA üzeri kullanıcılarda ise aktif gücün %20 sini aşan endüktif reaktif güç tüketimi, %15 ini aşacak şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde reaktif güç bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Reaktif Güç Kompanzasyonu: Şebekeden çekilen reaktif gücü küçültmemiz ya da yok etmemiz için yapılan uygulama ‘reaktif güç kompanzasyonu’ olarak adlandırılır.Farklı bir anlatımla, yüklerin ihtiyacı olan reaktif gücü kompanzasyon elemanlarından karşılayarak şebekeden çekilen reaktif gücün sıfıra, güç faktörünün 1 değerine yaklaştırılması ayrıca şebeke gerilim ve akımı arasında faz farkının azaltılması uygulamasıdır.

Kapasitif Reaktif: Gerilim ve akım arasındaki faz farkında akımın ileri yönde olması durumudur.Diğer bir deyişle daha çok yalıtkan elemanların kullanıldığı sistemlerde şebekeye verilen reaktif güçtür.Daha açık ifadeyle sisteminizde ups, elektronik balans içeren aydınlatma, bilgisayar sistemleri vb. yük varsa kapasitif reaktif güç üretiyorsunuz demektir.

Endüktif Reaktif: Gerilim ve akım arasındaki faz farkında gerilimin ileri yönde olması durumudur.Diğer bir deyişle daha çok manyetik alan üreten elemanların kullanıldığı sistemlerde şebekeden çekilen reaktif güçtür.Daha açık ifadeyle sisteminizde elektrikli motor, endüksiyonlu ısıtıcılar, manyetik balanslı aydınlatma vb. kullanıyorsanız ayrıca sayacınızın trafodan önce gelmesi durumunda endüktif reaktif güç tüketiyorsunuz demektir.

 

 

 

 

About the author

Leave a Reply

Hemen Ara